Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.

OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Patronat nad Olimpiadą objął Minister Gospodarki, zaś zawody okręgowe w województwie pomorskim - Pomorski Kurator Oświaty.

Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej mogą być przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.


Zawody OWT są trzystopniowe:
- zawody I stopnia (szkolne)         23 października 2015 roku
- zawody II stopnia (okręgowe)    12 stycznia 2016 roku
- zawody III stopnia (centralne)     8-10 kwietnia 2016 roku