Celem Klubu jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością, a także tworzenie aktywnego i zaangażowanego środowiska zrzeszającego liderów praktyki i nauki, promującego kreatywne i innowacyjne rozwiązania w biznesie.


Przewodniczącą Klubu jest Pani Katarzyna Littwin, Dyrektor "Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej".

Wiceprzewodniczącą Klubu jest Pani Izabela Leszczyńska "WNS Pomorze Sp. z o.o."Kontakt:

Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk

tel. 58 321 84 84

e-mail: pnj@gdansk.enot.pl