Pomorska Nagroda Jakości dedykowana jest organizacjom, które reprezentują najlepszą organizację i skuteczne zarządzanie, produkują nowoczesne wyroby oraz świadczą usługi na wysokim poziomie.

Konkurs trwale wpisał się w tradycje pomorskiego środowiska technicznego, przyczyniając się do ciągłego doskonalenia organizacji pracy oraz podnoszenia Jakości wyrobów i usług firm regionu Pomorza Gdańskiego, wspomagając je w konkurowaniu firmami Unii Europejskiej.

Ta prestiżowa nagroda podnosi rangę zwycięskich przedsiębiorstw i pomaga w osiągnięciu długotrwałego sukcesu. Zdobycie PNJ umożliwia przystąpienie do Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości, którego celem jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością.

W skład Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości wchodzą wybitni specjaliści z dziedziny jakości, przedsiębiorczości oraz innowacyjności, a także przedstawiciele Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku oraz Polskiego Rejestru Statków.

Przewodniczącą Kapituły Konkursu jest Prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska, funkcję wiceprzewodniczących pełnią Prof. PG, dr hab. Piotr Grudowski oraz Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

Terminarz XX edycji Konkursu:

Ogłoszenie Konkursu - 05.02.2016 r.

Przyjmowanie zgłoszeń - przy użyciu formularza zgłoszenia - do 30.12.2016 r.

Dokonanie wpłaty - do 30.12.2016 r.

Szkolenie uczestników na temat idei modelu doskonałości PNJ - do 30.01.2016 r.

Nadesłanie ankiet samooceny - do 15.01.2016 r.

Ocena organizacji w jej siedzibie - do 31.01.2016 r.

Gala finałowa - 03.02.2017 r.

RABATY

Z racji XX- jubileuszowej edycji przewidzieliśmy poniższe rabaty za zgłoszenie uczestnictwa (od kwoty podanej w Regulaminie PNJ):

• 30% dla Członków Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości,

• 10% za każdą poleconą do Konkursu o PNJ firmę,

• 10% za nadesłanie zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wszystkie powyższe zniżki łączą się, aż do uzyskania 100% rabatu.

Serdecznie zapraszamy !!

Organizatorzy Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości