24.06.2021

12:00

Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne, energetyczne i gazowe w DOMU TECHNIKA NOT w Gdańsku

280

NETTO/PLN

2021

6 DNI Gdańsk

NETTO / PLN


Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zaprasza do Domu Technika na egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne. Egzaminy przeprowadza powołana przez Prezesa URE komisja nr 421/123/22/16


ORGANIZATOR

Pomorska Rada FSNT-NOT w Gdańsku


TERMINARZ

Czwartek 2021-06-24 12:00
Czwartek 2021-07-22 12:00
Czwartek 2021-08-05 12:00
Czwartek 2021-08-19 12:00
Czwartek 2021-09-09 12:00
Czwartek 2021-09-30 12:00
Czwartek 2021-10-07 12:00
Czwartek 2021-10-21 12:00
Czwartek 2021-11-04 12:00
Czwartek 2021-11-18 12:00
Czwartek 2021-12-02 12:00
Czwartek 2021-12-16 12:00


MIEJSCE

Dom Technika NOT w Gdańsku
Rajska 6
80-850 Gdańsk


INFORMACJE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku Komisję Kwalifikacyjną nr 421 / 123 / 22 / 16. 

Komisja uprawniona jest do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych, elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz nadawania tym osobom świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne.

 W swojej ofercie posiadamy  egzaminy  w zakresie:

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa I

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa II

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa III

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa I

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa II

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa III

Grupa I E, D urządzenia, instalacje elektryczne

Grupa II E, D urządzenia energetyczne

Grupa III E, D urządzenia, instalacje sieci gazowych


Egzaminy  realizowane są w Domu Technika NOT w Gdańsku przy ulicy Rajskiej 6. 

Po każdym realizowanym seminarium szkoleniowym lub szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.


Istnieje możliwość realizacji egzaminu w siedzibie klienta!


Aby przystąpić do egzaminu należy dokonać wpłaty kwoty na poniższe konto przez egzaminem, tak aby kwota była zaksięgowana na koncie najdalej w przededniu daty egzaminu.

Osoby które nie zastosują się do powyższego NIE będą dopuszczone do egzaminu!

Nr Konta: Santander Bank Polska S.A.  04 1090 2590 0000 0001 2331 7674

Proszę pamiętać!!!

  1. Aby nabyć uprawnienia np. w 3ch grupach na stanowisku eksploatacji należy wpłacić 3 x kwotę egzaminu. lub np. w 3ch grupach na wszystkich stanowiskach - 6 x kwota egzaminu;
  2. Na egzamin przychodzimy z wypełnionym wnioskiem wydrukowanym dwustronnie;
  3. Aby otrzymać fakturę VAT, np na firmę osoby egzaminowanej, to zgodnie z obowiązującym od 1.1.2020 roku przepisem, należy to zgłosić w chwili dokonywania transakcji tj zapłaty za usługę.


Wnioski do egzaminu kwalifikacyjnego w Domu Technika NOT w Gdańsku


Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 1_D1.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 2_D2.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku eksploatacji_GRUPA 1_E1.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 3_D3.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku eksploatacji_GRUPA 2_E2.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku eksploatacji_GRUPA 3_E3.pdf

zakres uprawnień komisji 2016.pdf


DODATKOWE INFORMACJE


58 321 84 01

szkolenia@gdansk.enot.pl

DODATKOWE INFORMACJE


Szkolenia
Pomorska Nagroda Jakości
Wynajem sal konferencyjnych
Szkolenia