Pomorski Komitet Okręgowy OWT w Gdańsku uprzejmie informuje, że roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się 47 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.


Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.


OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.


Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.


____________________________________________________

Zgłoszenie udziału w OWT prosimy dokonać za pośrednictwem załączonego formularza, który należy przesłać do dnia 12 października 2020 r. na adres projekty@gdansk.enot.pl

Terminarz:

  • zawody I stopnia (szkolne) 23 października 2020 roku
  • zawody II stopnia (okręgowe) 1 lutego 2021 roku
  • zawody III stopnia (centralne) 17 kwietnia 2021 roku


Kontakt:

Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT w Gdańsku

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl