Pomorska Nagroda Jakości wywodzi się z idei Konkursu Gdańskiej Nagrody Jakości, który został powołany przez Pomorska Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Współorganizatorem Konkursu oraz jednostką oceniającą kandydatów do Nagrody jest Polski Rejestr Statków S.A.


Pierwsza edycja Konkursu odbyła sie w 1997 roku i miała na celu popularyzację kompleksowego zarządzania firmą przez jakość (Total Quality Management). Już podczas finału czwartej edycji ówczesny Wojewoda Pomorski, patronujący nagrodzie, podkreślił rolę Konkursu, który cały czas służy wyrównywaniu szans lokalnych przedsiębiorstw wobec Unii Europejskiej stwierdzając: "Trzeba wreszcie powiedzieć, że polskie jest też dobre, a pomorskie nawet bardzo dobre".


Misją Konkursu jest angażowanie liderów pomorskich przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia procesów zarządczych, poprzez m.in. sprzyjanie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju organizacji, przy zastosowaniu "Modelu Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości". Jest on narzędziem, które może być wykorzystywane w procesie samodoskonalenia. Pozwala zwiększyć świadomość znaczenia procesów jakościowych, poznać silne i słabe strony organizacji oraz wprowadzić działania na rzecz poprawy jakości i zwiększenia jej wpływu na wydajność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.


Udział w Konkursie mogą zgłaszać wszystkie organizacje, które są zainteresowane ewaluacją procesów wynikających z zarządzania przez jakość, będącego myślą przewodnią Pomorskiej Nagrody Jakości.

Nagroda jest przyznawana w pięciu kategoriach - dla organizacji mikro, małych, średnich, dużych oraz publicznych - niezależnie od liczby zatrudnionych.


Od ponad dwudziestu lat - co roku, Pomorską Nagrodę Jakości otrzymują podmioty, prezentujące swoje zaangażowanie w zarządzaniu jakością, którego idea stanowi fundament ciągłego doskonalenia, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Wszystko po to aby osiągnąć i konkurować na równym poziomie z najlepszymi organizacjami w Europie i na Świecie.


Serdecznie zapraszamy pomorskich PRZEDSIĘBIORCÓW i ORGANIZACJE do wzięcia udziału w Konkursie, okazując tym samym wyraz poparcia naszej idei dla propagowania jakości i doskonałości w zarządzaniu.

______________________________________________________________________________________________________


XXVI edycja Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości 2023 - INFORMACJE

_____________________________________________________________________________________________________

Kontakt:

Paulina Orłowska - Sekretarz Kapituły

tel. 731 731 224

pnj@gdansk.enot.pl


_____________________________________________________________________________________________________

Relacja z Gali Finałowej XXV edycji PNJ - 2022

Relacja z Gali Finałowej XXIV edycji PNJ - 2021

Relacja z Gali Finałowej XXIII edycji PNJ - 2019

Relacja z Gali Finałowej XXII edycji PNJ - 2018

Relacja z Gali Finałowej XXI edycji PNJ - 2017

Relacja z Gali Finałowej XX edycji PNJ - 2016

Relacja z Gali Finałowej XIX edycji PNJ - 2015